Ansök om finansiering för projekt

I sommar är det hög tid att ansöka om finansiering till projekt. Senast den 20 augusti ska ansökan vara inlämnad till oss på Region Västerbotten.

white printer paper Foto: Photo by NORTHFOLK on Unsplash

I samband med Tillväxtverkets pågående ansökningsomgång för nya projekt som ska beslutas av Strukturfondspartnerskapet den 11 december 2019 har vi på Region Västerbotten också öppnat en ansökningsomgång för nya projekt som pågår från nu fram till senast den 20 augusti. Kontakta någon av våra strateger för projektutveckling för frågor om medfinansiering från Region Västerbotten.

Läs mer om Region Västerbottens ansökningsomgångar för projektmedel: Pågånde ansökningsomgång

Läs mer om den pågånde ansökningsomgången för strukturfonderna hos Tillväxtverket: Länk till Tillväxtverket

Kontakta gärna oss på Region Västerbotten för råd och synpunkter på ert planerade projekt. Kontaktuppgifter

Tillbaka till nyhetslistan