Hjälpmedel utan förskrivning

Både privatpersoner och verksamheter kan ha behov av ett eller flera hjälpmedel som inte förskrivs som personligt hjälpmedel. Då kan avtalskunder och de som är på besök i länet hyra vissa hjälpmedel av Hjälpmedel Västerbotten. Verksamheter som har köpt in egen utrustning kan ingå ett serviceavtal där Hjälpmedel Västerbotten ansvarar för översyn och reparation.

 

Privathyra är till för en person som är på tillfälligt besök i Västerbotten, på en annan ort än sin hemort och är i behov av en rullstol under besökstiden. Privathyra räknas alltså inte som hälso- och sjukvårdande behandling där man behöver hjälpmedel efter en sjukvårdsinsats.

Att hyra en rullstol

Som privatperson kan du hyra en rullstol från Hjälpmedel Västerbotten i Umeå.

 • Meddela vår kundtjänst minst en vecka i förväg att du vill hyra en rullstol.
 • Hyrestiden är 14 dagar.
 • Hyresavgiften är 600 kr (inklusive moms) för 14 dagar.

  Denna avgift gäller oavsett om du vill hyra rullstolen över en helg eller hela 14-dagarsperioden.
  Det beror på att vår personal lägger lika mycket arbetstid på administration, rekonditionering o.s.v. oavsett hur länge rullstolen nyttjas.

 

Hämtning och återlämning av hyrd rullstol

 • Den hyrda rullstolen hämtar och återlämnar du på Hjälpmedel Västerbotten på Mariehemsvägen 14 i Umeå.
 • Rullstolen ska vara väl rengjord och i gott skick när du återlämnar den.
 • Om du lämnar tillbaka rullstolen smutsig eller skadad, kan du behöva betala en kostnad för rengöring eller reparation.
 • Om rullstolen har försvunnit kommer Hjälpmedel Västerbotten att kräva dig på ersättning.

Ett antal av våra kunder har serviceavtal med Hjälpmedel Västerbotten på egen inköpt utrustning. Avtalet gäller förebyggande underhåll och reparationer.

Om ett hjälpmedel behöver repareras

Om ett eller flera hjälpmedel i din verksamhet behöver repareras kontaktar du HMV:s kundtjänst, se kontaktuppgifter längst ner.

 • Lämna information om vilket hjälpmedel det gäller. Alla hjälpmedel som ingår i serviceavtalet har en registerlapp med ett individnummer som börjar på EX.

 • Komplettera med en beskrivning av felet, var hjälpmedlet finns (avdelning, rum) samt uppgift om en kontaktperson med telefonnummer.
 • För Skellefteå kommun ingår även montering och nermontering av taklyftar samt utbyte och flytt av sängar.
 • Förebyggande underhåll planeras av HMV. Vi kontaktar respektive kund för att planera detta tillsammans innan arbetet utförs.

Hos Hjälpmedel Västerbotten kan verksamheter inom kommuner och regionen, som är avtalskunder, hyra vissa hjälpmedel inom vårt upphandlade sortiment.

Du kan beställa utrustning till en verksamhet om:

 • det finns behov av personalstödjande hjälpmedel enligt Arbetsmiljölagen,
 • en verksamhet behöver utrustas med ett hjälpmedel,
 • ett hjälpmedel ska samnyttjas i en verksamhet.

 

Så beställs hjälpmedel till en verksamhet

 • Fyll i blanketten Verksamhetsbeställning. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till kundtjänst.
 • Skicka den ifyllda blanketten via e-post till kundtjänst (se kontaktuppgifter nedan). Det är viktigt att du hör av dig med god framförhållning då vi utför verksamhetsbeställningar i mån av tid.
 • Vi skickar ett bekräftelsemejl när vi har fått din beställning.
 • Vid reparationer samt hämtning/leverans: Kontakta kundtjänst så gör våra medarbetare en arbetsorder. Dessa debiteras enligt följande: Arbetstid 710 kr/tim och körsträcka 5,40 kr/km. 
  Var noga med att poängtera för kundtjänsten att det gäller en verksamhetsbeställning.

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65