NYHETER 2019-08-15

Designstudenternas mobilitetslösningar gav inspiration och energi

Den tredje juni höll masterstudenterna vid Umeå Institute of Design sina slutpresentationer för kursen “Joy of Connecting” – som varit en del av Region Västerbottens förstudie MOBEVI. Fyra genomarbetade mobilitetslösningar lades fram under en eftermiddag på The Pink (tidigare Scharinska Villan) i Umeå, vilket gav både inspiration och energi till projektets fortsatta arbete.

Under vårterminen har Designhögskolan i Umeå samarbetat med förstudieprojektet MOBEVI genom att låta ett dussin masterstudenter från interaktionsprogrammet ta fram mobilitetslösningar för det kommande biosfärsområdet Vindelälven-Juhtatdahka. Arbetet har bland annat inneburit att studenterna rest runt i området, hälsat på familjer och samlat intryck och därmed insikter (läs den tidigare artikeln här). 

Resultatet av kursen “The Joy of Connectivity” presenterades den tredje juni på The Pink i Umeå – där de fyra grupperna visade och förklarade sina lösningsförslag.

Här följer en sammanfattning av studenternas lösningar (efter varje sammanfattning finns en länk till respektive projekts webbsida):

 

1 ENOSIS – Connecting people to communities

Det finns många människor som kan tänka sig att byta bullriga städer mot vacker landsbygd och på så sätt höja sin livskvalitet – och med dagens teknik finns det även goda förutsättningar att ta med sig jobbet. Steget kan dock upplevas för stort med många osäkra faktorer. Lyckas man däremot etablera personliga kontakter mellan människor finns goda möjligheter att fler att vågar ta steget.

ENOSIS är ett tjänst som möjliggör distansarbete och matchar livstils-preferenser med rätt samhällen, miljö och personer. Tjänsten bärs upp av en digital plattform som tillsammans med en rad olika fysiska beröringspunkter kopplar samman människor – som i sin tur bidrar till en naturlig och effektiv integrationsprocess och därmed långsiktig hållbar landsbygdsutveckling.

Till projektsidan »

 

2 THE VILLAGE DOORBELL

Lösningen är precis vad den låter som – en fysisk dörrklocka placerad på en strategiskt plats i ett mindre samhälle. När studenterna reste runt i Vindelälvsområdet fick de en känsla av att många byar var tomma, att det var svårt att hitta relevant information och att, på ett naturligt sätt, träffa och koppla med invånarna. Deras upplevelse var dock att när man väl kom i kontakt så uppstod många fina möten.

Dörrklockssystemet ska, i realtid, upprätta en direkt och personlig kontakt mellan besökare och bybor. När någon ringer på, aktiverar tjänsten en signal som når de invånare som utrustat sig med den tillhörande appen – den förste att svara kopplas ihop med besökaren och ett samtal etableras. Varje samtal blir unikt och ger utrymme för att skapa minnesvärda möten, upplevelser och kontakter.

Tjänsten kan även användas invånare emellan – t ex om en person behöver hjälp med något, låna ett verktyg eller få information, så kan samma system hjälpa att koppla samman ortsbefolkningen.

Till projektsidan »

 

3 AURA – an eplorative experience to create encounters

När vi reser är målet ofta att bara ta oss från en punkt till en annan. Men vad skulle hända om vi lyckades förflytta det fokuset till sådant som finns runt omkring oss – utan att vi känner till det – genom att sänka farten och lyfta blicken? 

AURA vill hjälpa oss att uppleva det oupptäckta längst den väg vi färdas på och att ta del av omgivningen genom subtila ljud- och ljussignaler.

Ekosystemet består av två komponenter: en produkt för ett fordon utformad likt en genomskinlig backspegel som avger ljus- och ljudsignaler och en smartphone-app som används för att ladda upp ljudmeddelanden kopplade till olika punkter längst med väg 363. Produkten i fordonet påkallar de resandes uppmärksamhet och genom att hitta rätt hastighet kan man ta del av meddelandet. Det kan vara information om ett närliggande besöksmål, en berättelse av en historisk händelse eller en boende som behöver hjälp med att transportera något vidare.

Vem som helst som har appen kan bidra med innehåll längst vägen.

Till projektsidan »

 

4 HÄRSELE – Capture. Share. Connect

Denna tjänst ska ge visibilitet och uppmärksamhet i urbana miljöer åt personer och platser som finns på landsbygden. Tanken är att skapa en kanal som kan visa på de möjligheter och upplevelser som finns utanför staden och att i samma veva kopplas samman människor. HÄRSELE fungerar som en portal – som i realtid förmedlar en stämning eller ett meddelande från en plats i naturen till staden.

Tjänsten består av en fysisk gul brevlåda i klassisk stil som placeras någonstans där många människor rör sig, och en app för att spela in och skicka meddelanden. 

Brevlådans röda flagga markerar att det finns ett oöppnat meddelande och då luckan öppnas spelas ett ljudmeddelande upp. Meddelandet kommer från någon som använt appen för att spela in ljud från en plats, t ex fågelsång eller brusande vatten. Om den person som tagit del av meddelandet vill veta mer går det, genom en knapptryckning, skriva ut en lapp med en kod och kontaktuppgifter som möjliggör för personerna att kopplas samman.

Till projektsidan »

För mer information:

Emil Hägglund
emil.hagglund@regionvasterbotten.se
076-141 05 05

Bianca Byring
bianca.byring@regionvasterbotten.se
070-5165756

 

Tillbaka till nyhetslistan