Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (AMM) är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning.

Kvinna sitter vid skrivbord med ritningar och modeller över vindkraftverk

Kontakta oss:

E-post: amm@regionvasterbotten.se

Telefon: 090-785 27 28

Nyheter från Arbets- och miljömedicin Prenumera på nyheter