EU-projektkontoret för vård & hälsa

Vår uppgift är att stötta personal inom Region Västerbotten som vill ansöka om extern finansiering för utvecklingsprojekt inom området vård & hälsa. Är du forskare eller företagare med idéer för samverkan är du också välkommen!

Från idé till projektgenomförande

- Vi kan bistå med information och kompetensutveckling kring EU:s fonder, program och initiativ. 

- För regionens räkning intressebevakar vi och analyserar frågor på EU-området.

- Vi skapar nätverk och mötesplatser för att effektivisera och underlätta projekt.

- Vi stöttar er från projektidé till projektgenomförande och uppföljning. 

Kontakta oss för att boka ett möte! Du finner våra kontaktuppgifter här nedan. 

Lina Ärlebrant Doktorand
E-post
lina.arlebrant@regionvasterbotten.se
Telefon
076-3670165
Nils Sandberg Strateg EU projekt & Teamledare för EU-projektkontoret
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Telefon
0730454247
Maud Sandberg Forsgren Projektadministratör på EU-projektkontoret
E-post
maud.sandberg.forsgren@regionvasterbotten.se
Mobil
073-2758876
Rebekka Mannelqvist Projektkoordinator på EU-projektkontoret
E-post
Rebekka.Mannelqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
076-1260597
Sara Nilsson Strateg på EU-projektkontoret - föräldraledig till våren 2024
E-post
sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
+46703038101
Tomas Gustafsson Strateg Innovation & Partnerskap och teamledare på Innovationsslussen
E-post
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 98 95
Mobil
070-514 66 47