NYHETER 2020-05-05

Refeeding syndrome – ett livshotande tillstånd som kan följa efter svält

”Metabol överbelastning (på engelska ”refeeding syndrome” (RFS)) är ett ovanligt, potentiellt livshotande, tillstånd som kan uppstå hos undernärda personer när de börjar inta näring igen. RFS kan ge upphov till akut hjärnsjukdom och leda till ett allvarligt, internt neurotrauma i behov av behandling.

I denna artikel beskrivs för första gången händelseförloppet från insjuknande till förbättring, behandlingsstrategier samt index och parametrar som reflekterar hjärnans autoregulation och kompliance samt hjärtfrekvensvariabiliteten vid intensivvårdsbehandling av en patient som drabbades av RFS efter magsäcksoperation och självsvältning.” Läs mer här http://link.springer.com/article/10.1007/s10877-020-00513-y

Tillbaka till nyhetslistan