Fjärrkonsulten

Digitala vårdmöten och uppföljning av patienter på distans ökar vårdens tillgänglighet och minskar onödigt resande. Det vinner både patienter och vårdgivare på, och inte minst – miljön.

För patienten kan det till exempel innebära att man får sitt hjärta bedömt direkt, istället för att man ska få en remiss till specialist och måste resa till sjukhuset. MT-FoU har lång erfarenhet av tillämpningar av telemedicin och har utvecklat olika lösningar för distansmonitorering. Fjärrkonsulten är ett system som överför hjärt- och lungljud från digitalt stetoskop.

 

Vi har gjort stetoskopet mer tillgängligt än någonsin genom att lyssna på vårdens behov och utveckla gränssnitt och funktioner i samarbete med personalen. Idag kan man lyssna på patientens hjärta och lungor på distans och få hjälp med bedömning. Stetoskopet är trådlöst och kan skicka ljudet direkt till bedömaren, samt spara mätningen för bedömning i efterhand. Du väljer vilket arbetssätt som passar dig bäst. Systemet finns på ett tiotal platser inom Region Västerbotten. Drift och förvaltning sköts av Medicinsk teknik.

Vi utvecklar även AI-metoder för att datorn ska kunna hjälpa till med bedömningen, samt att patienten själv ska kunna spela in sitt hjärtljud. För detta använder vi bland annat tekniker för maskininlärning med artificiella neurala nätverk.

 

En kort film som beskriver konceptet: https://vimeo.com/287434280

 

Kontaktperson:
Johan Skönevik

johan.skonevik@regionvasterbotten.se