Fördjupade granskningar

Här hittar du 2020 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med ett missiv till granskad nämnd. Nämnden svarar till revisorerna i ett yttrande. Vi publicerar missiv och yttrande under respektive ärende.