Värdefullt med disputation i glesbygd

I början på april genomfördes den allra första disputationen i glesbygdskommunen Storuman. Ett värdefullt skifte där glesbygden fick vara i centrum och ett viktigt steg mot en akademisk miljö i hela Västerbotten

Simon Näverlo under disputationen
Simon Näverlo disputerade i april vid Glesbygdsmedicinskt centrum. Fakultetsopponent Ingvar Syk, Lunds universitet, och delar av betygsnämnden fanns uppkopplade via länk. Foto: Sofia Berggren

 Ofta måste vi glesbygdsbor åka till stan när något viktigt äger rum men i detta fallet handlar avhandlingen om forskning bland människor i glesbygd och det var därför naturligt att också disputationen ägde rum här, säger Anette Edin-Liljegren, forskningssamordnare på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Digital disputation

Den 4e april blev Simon Näverlo, ST-läkare, den första att försvara sin avhandling ”Stomier i ett glesbygdsperspektiv” i Storuman. Disputationen skedde delvis på distans med opponenten och delar av betygsnämnden uppkopplade via länk.

 Det fungerade väldigt bra, även för de som följde disputationen via YouTube. Det är extra roligt att Simon blev den första doktoranden att disputera i Storuman, dels för att han är en driven och målinriktad person och för att han gjorde sitt examensarbete på läkarutbildningen hos oss på Glesbygdsmedicinskt centrum, vilket resulterade i en vetenskaplig publikation, men det viktigaste och roligaste är att han dessutom kommer från glesbygd, säger Anette Edin-Liljegren som även var bihandledare till Simon.

Problematiskt med stomi i glesbygd

I sin forskning har Simon bland annat intervjuat personer i södra Lapplands sjukvårdsområde om deras upplevelser av att leva med stomi. Arbetet är delvis utfört vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Han har även gjort registerstudier över personer med stomi i norra Sverige under perioden 2007–2014 samt följt vissa patienter som fått åtgärder för att förebygga komplikationer.

Avhandlingen visar att många får gå onödigt länge med sin stomi. Stomipatienter i glesbygd upplever så stora besvär från sin stomi att det påverkar deras vardag.

Det behöver utvecklas nya metoder för vård och för att underlätta för patienterna att komma i kontakt med specialiserad sjukvård. Distansteknik har visat sig vara en lösning på andra likartade problem i norra regionen. Varför inte för stomipatienter också? säger Simon Näverlo.

Värdefullt med en akademisk miljö i hela regionen

Simons disputation genomfördes i samarbete mellan institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet och är en av förhoppningsvis flera som kommer att genomföras i glesbygd.

 Just nu handleder jag en doktorand som jag vet vill ha sin disputation här i Storuman, så eventuellt om drygt ett år eller så kanske det blir ytterligare en disputation här, säger Anette Edin Liljegren, och förklarar vidare att det är värdefullt med en akademisk miljö i hela regionen.

 Det räcker inte enbart att forska om glesbygd utan den behöver även ske i glesbygd för att man ska förstå sammanhangen och för att resultaten ska vara trovärdiga. Ofta kommer riktlinjer och föreskrifter från ett urbant perspektiv, vilka inte alltid går att applicera i en glesbygdskontext, och som ibland kan vara svåra att förstå.

Det är också viktigt att sprida information och kunskap om forskning. Med dagens digitala teknik kan man egentligen bo var som helst i landet, ja i världen, och ha ett akademiskt yrke.

Tillbaka till nyhetslistan