Studie visar högre risk för suicidförsök bland unga i norra Sverige

Resultaten från en studie gjord i samarbete mellan Glesbygdsmedicinskt centrum och Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet visar att andelen suicidförsök bland ungdomar i åldern 15-24 år var högre i de 4 nordligaste länen än i Sverige generellt, bland både män och kvinnor under åren 1998-2017.

Studien har undersökt förändringar i suicidförsök och dödlighet i suicid mellan åren 1998 och 2017, bland ungdomar i norra Sverige, med hjälp av data från nationella patient- och dödsorsaksregistren. Resultaten från studien visar att andelen som dött i suicid var något högre hos unga män, men ingen skillnad fanns bland unga kvinnor, jämfört med det nationella genomsnittet.

Risken för suicidförsök var också högre om man bor i kommuner med 10–50 000 invånare, jämfört med kommuner med mer än 50 000  invånare, särskilt bland kvinnor. Studien visar också att det är en betydligt högre risk att dö i suicid bland både män och kvinnor, om man bor i kommuner med 10–50 000 invånare, jämfört med de som bor i kommuner med över 50 000 invånare, under perioden 2010–2013. Genomförande av program för att förebygga suicid är särskilt viktigt i kommuner med 10–50 000 invånare och bör intensifieras.

San Sebastián M, Edin-Liljegren A, Jonsson F. Rural-urban differences in suicide attempts and mortality among young people in northern Sweden, 1998-2017: A register-based study. Scand J Public Health. 2020 Jul 17:1403494820939018. doi: 10.1177/1403494820939018. Epub ahead of print. PMID: 32679009.

Läs studien

Tillbaka till nyhetslistan