Åsa Holmner

Jag är en inbiten naturvetare med lång erfarenhet av projekt i gränslandet mellan medicin och teknik. I huvudsak arbetar jag som projektledare eller forskningsresurs i internationella projekt, med målet att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig och hållbar. Speciellt nära hjärtat ligger ett långvarigt samarbete med lokala myndigheter och Universitet i Yogyakarta-provinsen i Indonesien. Det längst pågående projektet rör geografiska informationssystem och bekämpning av infektionssjukdomar, inklusive Covid-19. 

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i fysik från Linköpings tekniska universitet, och en doktorsexamen i biovetenskap från Chalmers tekniska högskola. Ända sedan forskningsstarten har jag trivts bäst och valt att arbeta i miljöer där teknik, medicin och människa möts. 

Forskning 

  • FORTE - Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem? En teoridriven utvärdering av virtuella hälsorum i norra Sverige.
  • Doktorandprojekt – Sulistyawati, Dengue Prevention and Control in Indonesia – A case study from Yogyakarta 
  • ICLD – Towards a democratic and equitable health system (research & democratic development project)

 Utveckling

  •  SOS 1.0 
  • ICLD – Towards a democratic and equitable health system (research & democratic development project)

Lundell S, Modig M, Holmner Å, Wadell K Perceptions of the use of home telemonitoring in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A qualitative study JMIR Mhealth Uhealth 2020;0(0):e0 URL: http://mhealth.jmir.org/2020/0/e0/ doi: 10.2196/16343

Holmner Å, Öhberg F, Wiklund U, Bergmann E, Blomberg A, Wadell K. How stable is lung function in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease when monitored using a telehealth system? A longitudinal and home-based study. BMC Med Inform Decis Mak. 2020 May 12;20(1):87. doi: 10.1186/s12911-020-1103-6.PMID: 32398161; PMCID: PMC7218552.

Sulistyawati S, Nilsson M, Ekasari MP, Mulasari SA, Sukesi TW, Padmawati RS, Holmner Å. Untapped Potential: A Qualitative Study of a Hospital-Based Dengue Surveillance System. Am J Trop Med Hyg. 2020 May 11. doi: 10.4269/ajtmh.19-0719. Epub ahead of print. PMID: 32394883.

Sulistyawati S, Dwi Astuti F, Rahmah Umniyati S, Tunggul Satoto TB, Lazuardi L, Nilsson M, Rocklov J, Andersson C, Holmner Å. Dengue Vector Control through Community Empowerment: Lessons Learned from a Community-Based Study in Yogyakarta, Indonesia. Int J Environ Res Public Health. 2019 Mar 20;16(6):1013. doi: 10.3390/ijerph16061013. PMID: 30897770; PMCID: PMC6466136.

Tistad M, Lundell S, Wiklund M, Nyberg A, Holmner Å, Wadell K. Usefulness and Relevance of an eHealth Tool in Supporting the Self-Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Explorative Qualitative Study of a Cocreative Process. JMIR Hum Factors. 2018 Oct 26;5(4):e10801. doi: 10.2196/10801. PMID: 30368440; PMCID: PMC6229513.

Lundell S, Tistad M, Rehn B, Wiklund M, Holmner Å, Wadell K. Building COPD care on shaky ground: a mixed methods study from Swedish primary care professional perspective. BMC Health Serv Res. 2017 Jul 10;17(1):467. doi: 10.1186/s12913-017-2393-y. PMID: 28693473; PMCID: PMC5504776.

Ramadona AL, Lazuardi L, Hii YL, Holmner Å, Kusnanto H, Rocklöv J. Prediction of Dengue Outbreaks Based on Disease Surveillance and Meteorological Data. PLoS One. 2016 Mar 31;11(3):e0152688. doi: 10.1371/journal.pone.0152688. PMID: 27031524; PMCID: PMC4816319.

Anåker A, Nilsson M, Holmner Å, Elf M. Nurses' perceptions of climate and environmental issues: a qualitative study. J Adv Nurs. 2015 Aug;71(8):1883-91. doi: 10.1111/jan.12655. Epub 2015 Mar 24. PMID: 25810044.

Lundell S, Holmner Å, Rehn B, Nyberg A, Wadell K. Telehealthcare in COPD: a systematic review and meta-analysis on physical outcomes and dyspnea. Respir Med. 2015 Jan;109(1):11-26. doi: 10.1016/j.rmed.2014.10.008. Epub 2014 Oct 27. PMID: 25464906.

Holmner A, Ebi KL, Lazuardi L, Nilsson M. Carbon footprint of telemedicine solutions--unexplored opportunity for reducing carbon emissions in the health sector. PLoS One. 2014 Sep 4;9(9):e105040. doi: 10.1371/journal.pone.0105040. PMID: 25188322; PMCID: PMC4154849.

Lazuardi L, Sanjaya GY, Candradewi I, Holmner Å. Automatic platelets counter for supporting dengue case detection in primary health care in indonesia. Stud Health Technol Inform. 2013;192:585-8. PMID: 23920623.

Holmner A, Rocklöv J, Ng N, Nilsson M. Climate change and eHealth: a promising strategy for health sector mitigation and adaptation. Glob Health Action. 2012;5. doi: 10.3402/gha.v5i0.18428. Epub 2012 Jun 5. PMID: 22679398; PMCID: PMC3369672.

Heggelund JE, Haugen E, Lygren B, Mackenzie A, Holmner Å, Vasile F, Reina JJ, Bernardi A, Krengel U. Both El Tor and classical cholera toxin bind blood group determinants. Biochem Biophys Res Commun. 2012 Feb 24;418(4):731-5. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.01.089. Epub 2012 Jan 28. PMID: 22305717.

Holmner A, Mackenzie A, Okvist M, Jansson L, Lebens M, Teneberg S, Krengel U. Crystal structures exploring the origins of the broader specificity of escherichia coli heat-labile enterotoxin compared to cholera toxin. J Mol Biol. 2011 Feb 25;406(3):387-402. doi: 10.1016/j.jmb.2010.11.060. Epub 2010 Dec 17. PMID: 21168418.

Holmner A, Mackenzie A, Krengel U. Molecular basis of cholera blood-group dependence and implications for a world characterized by climate change. FEBS Lett. 2010 Jun 18;584(12):2548-55. doi: 10.1016/j.febslet.2010.03.050. Epub 2010 Apr 22. PMID: 20417206.

Holmner A, Askarieh G, Okvist M, Krengel U. Blood group antigen recognition by Escherichia coli heat-labile enterotoxin. J Mol Biol. 2007 Aug 17;371(3):754-64. doi: 10.1016/j.jmb.2007.05.064. Epub 2007 May 31. PMID: 17586525.

Grahn E, Askarieh G, Holmner A, Tateno H, Winter HC, Goldstein IJ, Krengel U. Crystal structure of the Marasmius oreades mushroom lectin in complex with a xenotransplantation epitope. J Mol Biol. 2007 Jun 8;369(3):710-21. doi: 10.1016/j.jmb.2007.03.016. Epub 2007 Mar 15. PMID: 17442345.

Grahn E, Holmner A, Cronet C, Tateno H, Winter HC, Goldstein IJ, Krengel U. Crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of a lectin from the mushroom Marasmius oreades. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2004 Nov;60(Pt 11):2038-9. doi: 10.1107/S0907444904021183. Epub 2004 Oct 20. PMID: 15502320.

Holmner A, Lebens M, Teneberg S, Angström J, Okvist M, Krengel U. Novel binding site identified in a hybrid between cholera toxin and heat-labile enterotoxin: 1.9 A crystal structure reveals the details. Structure. 2004 Sep;12(9):1655-67. doi: 10.1016/j.str.2004.06.022. Erratum in: Structure. 2007 eb;15(2):253. PMID: 15341730.

Åsa Holmner Projektledare, forskare
E-post
asa.holmner@regionvasterbotten.se
Mobil
+46706954062