Skellefteå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Skellefteå hösten 2024 av barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Kommunikation

Datum och tid
Onsdag 13 november klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.  Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention:  https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Logoped Signe Brandt, 090-785 42 14

Plats
Föreläsningen hålls av logopeder från Umeå. Föräldrar som hör till barn- och ungdomshabiliteringen i Skellefteå kommer att sitta med logoped Stina Holmgren på Bäckgatan 1 i Skellefteå och delta i föreläsningen via videolänk.

Övrigt
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 30 oktober till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Måndag 9 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Föräldrar som hör till barn- och ungdomshabiliteringen i Skellefteå kommer att sitta med logoped Stina Holmgren på Bäckgatan 1 i Skellefteå och delta i föreläsningen via videolänk.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Måndag 26 augusti till 
barnhabske@regionvasterbotten.se eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Onsdag 2 oktober klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Föreläsningen hålls av logoped och dietist från Umeå. Föräldrar som hör till barn- och ungdomshabiliteringen i Skellefteå kommer att sitta med logoped Stina Holmgren på Bäckgatan 1 i Skellefteå och delta i föreläsningen via videolänk.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 18 september till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

  

Information

Datum och tid
Måndag 23 september klockan 13-16

Vänder sig till
Föräldrar till barn och ungdomar 1-15 år, som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Ge föräldrar kunskap och stöd i att prata med sitt barn om dess funktionsnedsättning samt ge föräldrarna möjligheten att utbyta tankar om hur de upplever sin situation.

Ansvariga
Kurator Lisa Lundmark, 0910-77 07 08
PTP-psykolog Cornelia Karlsson

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Bäckgatan 1 Skellefteå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Måndag 9 september till barnhabske@regionvasterbotten.se  
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Torsdagarna 26 september samt 3 och 10 oktober klockan 15-17.
Samtliga tillfällen hänger ihop och det är olika teman varje gång. Anmälan gäller för alla tre tillfällen.

Vänder sig till
Föräldrar till ungdomar 16 år och äldre.

Innehåll, syfte
Information om vilket samhällsstöd som finns för vuxna med funktionsnedsättning. Kursen kommer att beröra ämnen såsom god man, boende, arbete och sysselsättning samt möjlighet till fortsatt stöd efter avslutad kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Ansvariga
Kurator Julia Lindberg, 0910-77 07 05
Kurator Olle Karlsson, 0910-77 49 38

Plats
Via videolänk.

Anmälan senast
Måndag 9 september till barnhabske@regionvasterbotten.se 
eller till 0910-77 07 00

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta, mailadress som länken ska skickas till samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.