Södra Lappland

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i södra Lappland under våren 2024 av barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Kommunikation

Datum och tid
Tisdag 12 mars klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Lycksele via videolänk.
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast måndag 26 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 13 november klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Lycksele via videolänk.
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast måndag 26 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk
 

 

Erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Måndag 19 februari klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Lycksele via videolänk.

Anmälan senast
Senast måndag 5 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Måndag 9 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Lycksele via videolänk.

Anmälan senast
Senast måndag 26 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Datum och tid
Måndag 5 februari klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Lycksele via videolänk.

Anmälan senast
Senast måndag 22 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 2 oktober klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele

Övrigt
Föreläsarna sitter i Umeå men det finns möjlighet att delta från habiliteringen i Lycksele via videolänk.

Anmälan senast
Senast onsdag 18 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

 

Grupp

Datum och tid
Torsdagarna 15, 22 och 29 februari klockan 9-11:30

Vänder sig till
Föräldrar som har barn och ungdomar med svårigheter och där det är svårt att förändra olika beteenden som blir problem i vardagen. Barnets ålder bör vara 6 år eller äldre.

Innehåll, syfte
Utbildningen ger fördjupad kunskap om hur vi kan förstå, påverka och förändra beteenden som blir problematiska i vardagen. Den ger en teoretisk grund kring inlärningspsykologi, orsaker till beteenden och hur vi kan analysera dem. Du får hjälp med strategier, bemötande och kunskap om hur du kan förstärka önskvärda beteenden. Mellan tillfällena får du uppgifter att jobba med, till exempel att kartlägga beteenden och pröva strategier.

Ansvarig
Leg. Psykolog Anna Bergdal, 0950-393 66
Kurator Johanna Ekenbro, 0950-393 51

Plats
Via videolänk.

Anmälan senast
Senast torsdag 1 februari till eva.swerts@regionvasterbotten.se 
eller till 0950-393 65

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och mailadress till den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Information

Datum och tid
Torsdag 1 februari klockan 16-17

Vänder sig till
Närstående, nätverk och övriga intresserade i hela länet.

Innehåll, syfte
Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet för rörelse?

Ansvarig
Sjukgymnast Martina Westman 0950-393 64

Plats
Via videolänk.

Övrigt
Videolänk skickas ut till den e-postadress som anges i anmälan.

Anmälan senast
Senast torsdag 18 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och mailadress till den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.