Södra Lappland

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i södra Lappland under hösten 2022 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Information

Datum och tid

Måndag 7 november klockan 13.00-15.00

Vänder sig till

Föräldrar med ungdomar som närmar sig vuxenlivet.

Innehåll, syfte

Information inför vuxenlivet. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Överförmyndarenheten kommer bjudas in för att ge mer information.

Plats

Digitalt.

Ansvarig

Kurator Johanna Ekenbro, 0950-393 51

Anmälan senast

Måndag 24 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn.