NYHETER 2020-12-30

Tillsammans för det hållbara samhället - Digital konferensvecka om hållbarhet 19-22 januari 2021

Nytt år medför som vanligt nya möjligheter, men för varje årsring också ett alltmer angeläget ansvar. Som förebild och framtidsregion är Västerbotten skyldig både sig själv och andra, liksom kommande generationer, att leva med planeten, inte på dess bekostnad – och skapa utveckling och tillväxt som är hållbar i alla avseenden. För oss betyder det en region som är jämställd, rättvis, inkluderande och innovativ, som drivs av grön energi och skapar helt klimatneutrala värdekedjor. Formeln för vår framgång förblir dock densamma – samverkan.

Logga det hållbara samhället

I början av 2021 arrangerar därför Region Västerbotten en digital konferensvecka om hur vi tillsammans skapar det hållbara samhället. Mellan 19 och 22 januari kan aktörer både livesända och delta i digitala arrangemang – med möten, mingel, paneler, föreläsningar och diskussioner. Dagarna inleds med en invigningskonferens på tisdagen, ”Tillsammans för Det hållbara samhället”:
– Vi har alltid ett stort behov av att mötas och diskutera, och det ger oss väldigt mycket, särskilt i tider som dessa när vi möter utmaningar som vi inte mött på detta sätt tidigare. Därför sätter vi upp den här digitala nätverksveckan, säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling på Region Västerbotten.

Det är Region Västerbotten, Sparbanksstiftelsen Norrland, Skellefteå Kraft, Umeå universitet och rörelsen Tillsammans för regionens utveckling som sätter upp konferensen. En bred samverkan, med ett viktigt uppdrag:
– Samarbete är nyckeln till utveckling och vi är oerhört glada över att vi kan fortsätta med de insatser som driver länets utveckling framåt. Nu behöver vi se möjligheter, kraftsamla och dra slutsatser tillsammans för framtiden, säger Thomas Hartman.

Västerbotten har en unik position på 2020-talet. Med världsledande forskning och utbildning, hög tillit och lång erfarenhet från utvecklingsarbete i skärningspunkten mellan informationsteknologi och hållbarhet blir länet en förebild på många områden, inte minst för andra rurala regioner i världen. Lägg till god tillgång till den råvara som troligtvis blir den viktigaste i framtiden, den förnybara energin, så kliver Västerbotten fram som en av de mest attraktiva och intressanta platserna i Europa.
– Vi har utan tvekan världens bästa möjligheter, så nu blir det vår uppgift att verkligen förstå det, och samarbeta, för att ta tillvara på dem, säger Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.

Nästa gemensamma steg tas under ”Tillsammans för Det hållbara samhället”. Redan nu står det klart att Skogstekniska Klustret och Kunskapsnoden förutom Region Västerbotten arrangerar och sänder digitala aktiviteter.

Under invigningsdagen den 19 januari kan deltagarna se fram emot ett samtal med Peter Carlsson, inspiratören och entreprenören från Northvolt, ett invigningstal av Utrikesminister Ann Linde och medverkan från en rad påverkare och profiler i länet – länets hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, Umeå universitets prorektor Katrine Riklund för att nämna några. Konferensdagen hålls ihop av moderatorn Anna Olin Kardell och Elham Pourazar, Strateg Innovation och partnerskap vid Region Västerbotten.

Mer information och länk till anmälan hittar du här!

Kontakt: Krister Ruth, Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten, krister.ruth@regionvasterbotten.se, 070-663 75 63

Tillsammans för regionens utveckling
är en rörelse som skapats av Region Västerbotten i samverkan med Umeå Energi, Balticgruppen och Skellefteå Kraft – men som välkomnar alla. Partnerskapet vill ta tillvara på de krafter och viljor som finns i Västerbotten, och skapa de bästa förutsättningarna för alla västerbottningar.

Inbjudan Tillsammans för Det hållbara samhället (pdf)

Tillbaka till nyhetslistan