Laila Daerga

Jag jobbar halvtid som länskoordinator för samisk hälsa inom Region Västerbotten. Jag bor i Klimpfjäll och arbetar på distans. Varit anställd på GMC och arbetat med samiska hälsofrågor sedan 2012. Mina hjärtefrågor är samiska hälsofrågor, det samiska språket, renar och renskötsel

Bakgrund

Jag är utbildad sjuksköterska och jobbade bl a många år som nattsköterska på Åsele sjukstuga. Intresset för samisk hälsa förde mig till Södra Lapplands Forskningsenhet i Vilhelmina där jag i ca åtta år arbetade med hälsa- och arbetsmiljöstudier bland renskötande samer. Avlade doktorsexamen 2017 vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, med min avhandling ”Att leva i två världar: hälsoaspekter bland renskötande samer”.

Laila Daerga Länskoordinator Västerbotten
E-post
laila.daerga@regionvasterbotten.se
Mobil
070-214 97 07