Din guide till REDCap

REDCap (Research Electronic Data Capture) är en webbaserad tjänst för elektronisk datainsamling i kliniska forskningsstudier. Den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera forskningsdata. Vi på Kliniskt forskningscentrum erbjuder dig som forskare hjälp med REDCap. Stöd i form av videohandledning finns längre ned på sidan.

Vad erbjuder vi?

REDCap är ett datainsamlingsverktyg för kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form). REDCap ger dig som forskare tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka steg i studien.

Kliniskt forskningscentrum kan erbjuda studiestöd i form av att skapa och bygga ditt projekt i REDCap. Skicka en förfrågan om ett första möte till: klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se. Skriv REDCap i ämnesraden. Mötet sker i Kliniskt forskningscentrums lokaler eller digitalt.

Studiestödtjänst är tillgängliga för verksamheter inom både sjukvård (Region Västerbotten) och universitet (Umeå universitet, Medicinska fakulteten).

Hur kommer du i gång?

För att kunna logga in i REDCap behöver du ha ett Umu-id. Detta har du normalt som anställd eller student vid Umeå universitet. Om du är affilierad och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt kan detta behöva ordnas. För att beställa ett projekt i REDCap ta kontakt med IT-stöd och systemutveckling på Umeå Universitet. I samråd med IT-stöd och systemutveckling kan beställare få tillgång till framtagna templat av formulär samt enklare instruktioner. Läs mer hos Umeå universitet:

REDCap - Datainsamling vid forskningsstudier

REDCap är tillgängligt för forskare tillhörande Umeå universitet. Licens för REDCap finns på Umeå universitet och all datalagring sker lokalt på IT-stöd och systemutvecklings serverar. Umeå universitet, IT-stöd och systemutveckling, och Kliniskt forskningscentrum, Region Västerbotten, har ett samarbete vad gäller studiestöd för REDCap.

Hur använder du REDCap?

Du skapar själv ditt projekt i REDCap genom att bygga upp en serie av formulär med till exempel sidor för patientbesök, biverkningsrapportering eller läkemedelsanvändning. Vill du inte bygga formulär från grunden så finns några enklare formulär tillgängliga som kan modifieras till att passa ditt projekt.

Forskningspersonal samlar in data direkt i formulären i REDCap och/eller genom att enkäter skickas ut till forskningspersoner direkt från systemet. Randomisering kan utföras i REDCap.

Videohandledning i REDCap

Videon visar datainsamlingsverktyget REDCap där vi handleder dig så att du enkelt och smidigt kan komma igång. Videon är textad.

  • I den första delen av videon får du lära dig hur ett projekt i REDCap kan se ut.
  • I den andra delen av videon får du lära dig hur du bygger ett projekt i REDCap.

 

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se