NYHETER 2021-04-08

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen den 25 mars 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 25 mars 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-04-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-05-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan