NYHETER 2021-06-21

NPA - ansökningsomgång för överbryggningsprojekt till kommande programperiod

Under augusti 2021 planeras ny ansökningsomgång inom Norra Periferi och Arktisprogrammet för förberedande projekt med inriktning mot huvudprojekt i det kommande NPA 2021-2027-programmet.

Ett webinarium planeras den 1 juli 2021 kl 13:00 CET där ansökningsvillkoren kommer presenteras.

Ansökningsomgången kommer att vara öppet från 16 augusti till 8 oktober 2021.

Ett "How to Apply Seminar" arrangeras online den 9 september.

Kvalificerade projektansökningar kommer att läggas fram för övervakningskommittén för beslut den 8 december 2021.

Projekt rekommenderas pågå under 6 månader mellan januari och augusti 2022.

För ytterligare information, anmälan till webinarium, eventuella ändringar mm:
https://www.interreg-npa.eu/news/pre-announcement-for-bridging-call-project-applications/

Kontakt på Region Västerbotten för ytterligare information:
Mikael Johansson Åberg
mikael.johansson@regionvasterbotten.se
070-2175722

 

 
Tillbaka till nyhetslistan