NYHETER 2021-12-16

Språk- och kulturanpassad vård för samer - är det möjligt?

NY ARTIKEL. Denna artikel beskriver några av de erfarenheter som Kunskapsnätverket för samisk hälsa har gjort under fyra års arbete med samisk hälso- och sjukvårdsutveckling.

I artikeln ges en schematisk bakgrund till varför vården behöver anpassas till samer. Artikeln belyser behovet av ökad samisk kulturkompetens för att förbättra bemötande och kommunikation i vården. Andra identifierade utmaningar är att den befintliga samiska kompetensen inte tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt i vården, samt geografisk och språklig tillgänglighet.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget och ett flertal samiska organisationer.

Om artikeln

Artikeln är skriven av Ann-Jeanett Stål, Sofia Kling och Laila Daerga.

Tillbaka till nyhetslistan