NYHETER 2022-02-10

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2 februari 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 2 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-10

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-03-04

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-02-02

Tillbaka till nyhetslistan