NYHETER 2022-02-15

Regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan