NYHETER 2022-02-17

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 februari 2022, direktjustering § 39-40, § 43

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 februari 2022 har direktjusterats § 39-40, § 43

Anslagsdatum: 2022-02-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan