NYHETER 2022-03-02

Regionstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022, direktjustering § 66

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022, direktjustering § 66, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan