NYHETER 2022-03-08

Kollektivtrafikutskottet den 24 februari 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kollektivtrafikutskott den 24 februari har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-08

Sista dag för överklagande: 2022-03-30

 

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2022-02-24

Tillbaka till nyhetslistan