NYHETER 2022-03-09

Kulturutskottet den 2 mars 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens kulturutskott den 2 mars har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-09

Sista dag för överklagande: 2022-04-01

Kulturutskottets protokoll 2022-03-02

Tillbaka till nyhetslistan