NYHETER 2022-03-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård den 24 mars 2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträden den 24 mars har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan