NYHETER 2022-03-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan den 25 mars 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 25 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan