NYHETER 2022-03-30

Samordningsförbundets Skellefteå-Norsjö sammanträde den 10 mars 2022

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 10 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-04-21

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun

Tillbaka till nyhetslistan