NYHETER 2022-04-04

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 30 mars 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 30 mars 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-04

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-04-26

Arbetsutskottets protokoll 2022-03-30

Tillbaka till nyhetslistan