NYHETER 2022-04-11

Mötesplats Lycksele bjuder in till samverkan om norra Sveriges utveckling och framtid

Nu är anmälan öppen till Mötesplats Lycksele 7-8 juni. Årets mötesplats blir en nystart post-pandemin, med en slimmad fysisk konferens och en digital version online. Syftet är detsamma sedan starten 2013, att samverka och blicka framåt – i år med fokus på den gröna omställningen och en jämställd, hållbar region.

– Samverkan är helt avgörande för all utveckling. Och det börjar alltid med förståelse för varandras situation och varandras drivkrafter, men också insikt i vad den andre gör, så att vi kan se var vi själva kan få hjälp och även var vårt perspektiv och vår kunskap kan göra nytta. Här kommer Mötesplats Lycksele in i bilden, det är vårt gemensamma arbetsmöte i Västerbotten, för alla som jobbar med regional utveckling, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

– Jämlikhet är en oerhört viktig fråga för Västerbotten, att få samspelet mellan stad och land och mellan kust och fjäll att fungera mycket bättre. Därför blir det avgörande att vi tar tillvara på de möjligheter vi har nu, att vi använder de enorma investeringarna som görs i vårt län, och skapar det bästa och mest rättvisa Västerbotten vi kan, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Om Mötesplats Lycksele 2022

Nytt för i år är ett format med korta inspirationsföreläsningar och panelsamtal, samt en handfast workshop med syfte att ta fram en handlingsplan för en mer rättvis och hållbar region. Hur tar vi bäst tillvara på möjligheterna som skapas i norra Sverige och hur bygger vi en hållbar framtid för alla västerbottningar? Var med och gör din röst hörd!

Plats: First Camp Ansia, Lycksele
Digital sändning av inspirationsföreläsningar och panelsamtal 8 juni kl. 9-12
Tid: 7 juni kl. 19:00 mingel och middag, 8 juni kl. 9:00-16:00
Tema: Vad händer i norra Sverige? Västerbotten – en levande plats
Arrangör: Region Västerbotten med Boliden, Balticgruppen, Skellefteå Kraft och Umeå energi som huvudpartners

För anmälan och fortsatt uppdatering av program och nyheter, besök: motesplatslycksele.se

Obs! Maximerat antal platser för fysiskt deltagande den 8 juni.

För mer information

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling 
Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer
Region Västerbotten
070-254 57 37 cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan