NYHETER 2022-04-12

Regionstyrelsens sammanträde den 5 april 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 5 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan