NYHETER 2022-04-21

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsens sammanträde den 7 april 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 7 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

 

Tillbaka till nyhetslistan