NYHETER 2022-04-22

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 7 april 2022

 

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde 7 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan