Kompetenscentrum för AI i klinisk forskning, AIM North

AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, är ett kompetenscentrum inom tillämpad AI för forskare i hela norra sjukvårdsregionen. Hos oss kan du få stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt.

Foto: Pixabay

AIM North är en brygga mellan kliniska forskare och befintlig teknik. Forskare kan via AIM North få stöttning i allt ifrån planering av datainsamling till val av analysmetoder på redan insamlade forskningsdata. Om projektet prioriteras kan man även få hjälp med tillämpning och vidareutveckling av AI-metoder som är specifikt anpassade utifrån aktuella kliniska frågeställnningar och förutsättningar. På sikt hoppas centret även kunna stötta vid implementation av framtida applikationer i hälso- och sjukvården. 

Inom centret finns kompetens som kan hjälpa forskare att nyttja forskningsdata till dess fulla potential. Här finns hög kompetens inom AI, stor vana av att arbeta med kliniska tillämpningar och djup förståelse för både medicin och teknik och samspelet däremellan. Man har lång erfarenhet av att utveckla nya metoder och ta fram forskningsresultat som kan föras över till vården och där ge nytta för patienterna. 

En strategisk satsning

Den tekniska utvecklingen inom AI och maskininlärningar har gått snabbt under de senaste åren. De senaste analysmetoderna ska kunna komma hälso- och sjukvården till nytta och tillämpas på data från den kliniska verkligheten.

Medicinsk teknik FoU (MT-FoU) och institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet har fått ALF-medel till en strategisk satsning för att bygga upp ett kompetenscentrum inom artificiell intelligens för hela norra sjukvårdsregionen. AIM North startade i januari 2022. 

Kontakta oss med din förfrågan

Har du en projektidé eller ett pågående projekt som involverar datasåsom exempelvis bilder, tal, tidsserier, ljud, enkäter eller andra fysiologiska data som kan utgöra underlag för fortsatta analyser? Välkommen att kontakta oss med din förfrågan via formuläret

Nina Sundström Föreståndare AIM North
E-post
nina.sundstrom@regionvasterbotten.se