Delta i en forskningsstudie

För att kunna forska behövs ofta deltagare som vill vara med i en studie. Vad som förväntas av dig som forskningsdeltagare (alternativt försöksdeltagare eller försökspersoner som är andra vanliga benämningar) kan variera.

Studier som behöver deltagare

 Just nu söker vi inte deltagare till någon studie.