NYHETER 2022-05-09

Regionfullmäktiges sammanträde den 26-27 april 2022

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 26-27 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan