Forum för folkhälsa i Västerbotten

En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten som ett utgör ett nav i länets folkhälsoarbete.

Illustratör Matilda Hall på uppdrag av Länstyrelsen Västerbotten

Vad är Forum för Folkhälsa?

 Forum för folkhälsa i Västerbotten bildades under hösten 2021. Utgångspunkten för forums arbete är avsiktsförklaringen för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.

Illustratör Matilda Hall på uppdrag av Länstyrelsen Västerbotten

Ledningsgruppen i Forum för folkhälsa sammankallas av landshövding Helene Hellmark Knutsson och leds av henne tillsammans med regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson. I ledningsgruppen ingår även kommunalråd från tre av länets kommuner. Utöver ledningsgruppen finns även en arbetsgrupp med personer från Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå kommun, Samforma samt Kunskapcentrum för samisk hälsa.

Konferenser

2024 års folkhälsokonferens genomförs den 28maj i Lycksele på temat "Tillsammans stärker vi hälsosamma levnadsvanor".

Mer information och anmälan till konferensen

Tidigare konferenser 

Programmet för konferensen "Tillsammans för jämlik och jämställd hälsa" 11 maj 2023

Programmet för konferensen "Tillsammans för psykisk hälsa" 6 maj 2022

Visuell dokumentation från konferensen "Tillsammans för psykisk hälsa" 6 maj 2022

Avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

Under 2021 har alla länets kommuner, regionen och länsstyrelsen undertecknat en avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. Avsiktsförklaringen visar på en gemensam ambition och inriktning för en långsiktig samverkan i folkhälsoarbetet. Genom att lära av varandra och arbeta tillsammans kan vi ge bättre förutsättningar för hälsa för alla som lever i Västerbotten. Det finns ingen enskild eller enkel lösning på folkhälsoutmaningarna, utan det bygger på uthålligt och innovativt arbete på många fronter.

Avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten

Nyhetsbrev om jämlik hälsa i Västerbotten

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet är en del i Forum för folkhälsa och skickas ut via Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.

Ta del av nhyetsbreven och anmäl dig som prenumerant

Pilotprojekt: Jämlik hälsa i Västerbotten

Västerbotten var under 2019-2021 en av två regioner som valts ut av regeringen för att ta fram metoder för att utveckla det regionala arbetet för en jämlik folkhälsa. Pilotprojektet leddes av Länsstyrelsen Västerbotten och genomfördes i nära samarbete med Region Västerbotten och följeforskare från Umeå universitet. Pilotprojektet har bland annat resulterat i bildandes av forum för folkhälsa, en avsiktsförklaring för god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten samt en uppdragsutbildning om folkhälsa.

Läs mer om erfarenheter från pilotprojektet på Folkhälsmyndigheterns webbplats

Här kan du ta del av slutrapporten från pilotprojektet:

Slutrapport Folkhälsans infrastruktur 2021.pdf

Projektplan Folkhälsans infrastruktur 2018.pdf

 

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se