NYHETER 2022-05-18

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 17 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-06-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan