NYHETER 2022-05-20

Regionstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan