The North Sweden Green Deal

Projektet The North Sweden Green Deal arbetar med att bemöta den gröna omställningen som pågår i Norrbotten och Västerbotten. Projektet fokuserar på regional och lokal mobilisering och att parterna i projektet jobbar fram en gemensam färdriktning. Fokus kommer även handla om att bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen som sker i samband med nya investeringar och etableringar.

The North Sweden Green Deal pågår under 2022 och 2023 och EU:s regionala fond finansierar med 56 miljoner kronor. Den totala budgeten för hela projektet är 112,5 miljoner kronor som Region Västerbotten och Region Norrbotten äger gemensamt.

 

Parter i projektet:

  • Delprojekt Västerbotten: Region Västerbotten och Skellefteå kommun.
  • Delprojekt Norrbotten: Region Norrbotten, Boden, Piteå, Luleå, Kiruna och Gällivare kommun samt i samarbete med LTU, Länsstyrelsen Norrbottens Län, Norrbottens kommuner och Swedish Lapland.

För Västerbottens delprojekt prioriteras dessa områden:

  • Omvandlingskontoret som bedriver den nationella dialogen och ansvarar även för projektledningen i The North Sweden Green Deal.
  • Förstärkt regional och lokal attraktion vilket inkluderar att attrahera såväl investeringar och etableringar som invånare och arbetskraft.
  • Kompetensförsörjning för att underlätta vid rekryteringar till hållbara industrin och samtidigt minska risken att övrig industri tappar kompetens.
  • Hållbar samhällsplanering - uppdatera och säkerställa planeringsunderlag för till exempel befolkningsprognoser, markanvändning, bostadsplanering, miljökonsekvenser och energitekniska utredningar.

För Norrbottens delprojekt prioriteras dessa områden:

  • Attraktion. Attrahera och förbättra mottagarkapaciteten av etableringar och invånare, både regionalt och lokalt.
  • Kompetens. För att möta de stora krav på personal som etableringarna kräver tas lokala samverkansmodeller kring kompetensförsörjning, utbildning och validering fram.
  • Energi. Arbetet i omställningskommunerna inkluderar även energisystem och kapacitet för energi.
  • Fysisk planering. För att kunna ta emot stora etableringar ingår fysisk planering för omställningskommunerna som deltar som parter i projektet.

Filmer som skapats inom projektet:

 

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Eu utvecklingsfond logotyp