NYHETER 2022-06-21

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott sammanträde den 16 maj 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-06-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-07-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan