NYHETER 2022-06-30

Västerbotten i Almedalen – på plats och digitalt

Den 3-6 juli öppnar Region Västerbotten dörrarna till Novgorodgränd 1 i Visby för seminarier, livepodd och andra aktiviteter där länets intressen synliggörs, nya möten uppstår och samarbeten skapas mellan organisationer och företag med koppling till länet. Region Västerbotten sänder live från seminariet den 6 juli ”Vad händer i norra Sverige?” där representanter från politik, EU, näringsliv och Region Västerbotten medverkar, samt från Regionpodden som varje dag bjuder in intressanta gäster för samtal om aktuella frågor i länet.

– Det är viktigt att norra Sverige deltar där samhällsfrågor diskuteras som har betydelse för Sveriges utveckling. Därför är Almedalen en viktig arena för oss, konstaterar Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten. – Det pågår en grön omställning där alla blickar riktas mot norra Sverige och det är roligt att se hur norra Sverige står enade i det arbetet. Vi har mycket att bidra med när det gäller nya möjligheter för hållbarhet och utveckling.


Program Västerbotten i Almedalen 3-6 juli 2022, Novgorodgränd 1

Söndag 3 juli

16.00-17.00
Livesändning av Regionpodden: Hur får vi tag på rätt arbetskraft?

Norra Sverige växer kraftigt och nya etableringar ställer stora krav på kompetensförsörjningen. Redan nu vittnar företag och organisationer om svårigheter att hitta personal. Hur kan vi tillsammans hitta lösningar för att säkra kompetensförsörjningen?

Medverkande: Elin Leyonberg med gäster.
Arrangör: Region Västerbotten
Följ sändningen live/se den efteråt på regionvasterbotten.se/play

 

Måndag 4 juli

10:00-12:00
Seminarium: Hur maximerar vi nyttan från start med en ny järnväg?
Arrangör:
Norrbotniabanegruppen

16.00-17.00
Livesändning av Regionpodden: Kommer elen att räcka?
Stora energikrävande industrier etablerar sig i norra Sverige, befolkningen ska öka snabbt och samtidigt pågår en allmän elektrifiering av samhället. Hur ska vi klara energibehovet av grön el de kommande åren och kommer utbyggnaden av elnätet att hänga med?

Medverkande: Elin Leyonberg med gäster.
Arrangör: Region Västerbotten
Följ sändningen live/se den efteråt på regionvasterbotten.se/play

 

Tisdag 5 juli

10:00-10:50
Seminarium: Kommunikationens roll i valrörelser – sett inifrån partierna
Arrangör: PRECIS

16.00-17.00
Livesändning av Regionpodden: Kommer maten att räcka?
Hur kan vi säkra den närproducerade livsmedelsproduktionen? Lantbrukare har drabbats hårt av rådande el- och bränslepriser. Vi är mitt i en inflation där matpriserna blir dyrare, Ukrainakriget påverkar livsmedelstillgången och klimatkrisen ger ändrade förutsättningar. Hur ser vi då till att samtidigt bli mer självförsörjande på mat och värna närproducerat?

Medverkande: Elin Leyonberg med gäster.
Arrangör: Region Västerbotten
Följ sändningen live/se den efteråt på regionvasterbotten.se/play

 

21.00-23.00
Politisk allsång
Vi sjunger tillsammans över partigränserna.

Medverkande: Petra Engman och Johan Wållberg
Arrangör: Region Västerbotten

 

Onsdag 6 juli

8.15-8.45
Seminarium del 1: Hur kan vi främja fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av innovativa synsätt och metoder?

9.00-9.45
Seminarium 2: Hur kan nya synsätt på design av fysiska miljöer bidra till hållbart välbefinnande?

Medverkande: Tom Englén, verksamhetsledare, Change the game, Grim Jernudd, metodutvecklare, Change the game, Ahmed Al-Breihi, projektledare, Riskful play, Niklas Huss, innovationsstrateg, Mindshift Sverige, Mir Grebäck von Melen, utvecklingsledare friluftsliv, Vallentuna kommun
Arrangör: Change the game och Riskful Play


10.00-12.00
Seminarium: Vad händer i norra Sverige?
Den gröna omställningen i norra Sverige går i rasande fart och sätter tryck på̊ den hållbara samhällsomvandlingen. Infrastruktur, tillgången till fossilfri energi, nybyggnationer och allmän service som ska klara att möta 100 000 fler invånare i närtid. EU ser nu norra Sverige som motor i den gröna omställningen, vilket även innebär möjligheter till olika EU-stöd. Seminariet Vad händer i norra Sverige? kommer att lyfta möjligheter men även svårigheter som norra Sverige, tillsammans med hela Sverige och EU, står inför.

Medverkande: Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten, Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige, Lotta Rönström, North Sweden European Office, Isak Frohm (S), riksdagsledamot, Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, Maud Ericson, strateg infrastruktur, Region Västerbotten, Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten, Christina Friberg, näringspolitisk ansvarig och expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna, Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft

Arrangör: Region Västerbotten
Följ sändningen live/se den efteråt på regionvasterbotten.se/play

 

13.00-14.00
Livesändning av Regionpodden: Hur kan vi ha så olika syn på skogen?
EU och Sverige har helt olika syn på det svenska skogsbruket. Hur kan det komma sig och vilka blir konsekvenserna?

Medverkande: Elin Leyonberg med gäster.
Arrangör: Region Västerbotten
Följ sändningen live/se den efteråt på regionvasterbotten.se/play


För mer information
Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan