Validering i Västerbotten, ViV

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i Västerbotten och kommer att vara avgörande för företag och branscher att klara sina rekryteringar. Projektet ViV syftar till att utveckla hållbara strukturer för validering med målet att skapa likvärdighet och utökad tillgång till validering inom vuxenutbildningen i kommunerna. Validering är en process som synliggör individens kunnande även där det inte finns formella kompetenser eller betyg, vilket möjliggör kortare väg till utbildning och arbete.

Foto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

På en alltmer föränderlig arbetsmarknad är validering en nyckel till en smidig omställning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Få branscher nyttjar validering som ett verktyg i sin kompetensförsörjning. Projektet syftar även till att stärka möjligheterna till väl fungerande branschvalidering inom branscher där goda förutsättningar finns.

Målsättningar i projektet ViV

 • En gemensam regional målbild och konsensus kring parternas roller i arbetet med validering.
 • Ökad kunskap och förståelse om validering och dess betydelse i det livslånga lärandet och för kompetensförsörjningen.
 • Stärkta möjligheter för kommuner att erbjuda validering till fler och inom fler utbildningsområden.
 • Stärka möjligheter till väl fungerande branschvalidering inom de branscher där goda förutsättningar finns.
 • Ökad kommunal samverkan och samnyttjande av resurser i syfte att öka likvärdigheten och möjligheten att erbjuda validering till fler i hela länet.

 Målgrupp

 • Rektorer, Studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare inom kommunal vuxenutbildning
 • Aktörer från branschorganisationer

Projektägare

Region Västerbotten

Projektledare

Peter Hjelm, strateg, Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten

Samverkanspart

Skellefteå kommun

Styrgrupp

 • Jonas Lundström, verksamhetschef, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
 • Petter Lundberg, enhetschef, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
 • Peter Hjelm, projektledare, Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
 • Linda Kemp, projektledare, Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
 • Beatrice Axelsson, enhetschef, Valiweb, Skellefteå kommun
 • Anders Eriksson, enhetschef, Arbetsförmedlingen


Projektgrupp

 • Linda Kemp, samordnare kompetensförsörjning och utbildning, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
 • Lena Lundqvist, regional processledare, Vård och omsorgscollege Västerbotten
 • Peter Hjelm, strateg, Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
 • Maria Kammersson, samordnare kompetesnförsörjning och utbildning, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
 • Federica Mazzocci, samordnare, Näringsliv och internationalisering, Region Västerbotten
 • Beatrice Axelsson, enhetschef, Valiweb, Skellefteå kommun
 • Simon Dahlgren, verksamhetschef, Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Projekttid

2022-11-01 -2024-12-31
Projektet är delfinaniserat av Tillväxtsverket.

 ________________________________________________________________________

Nyhetsbrev

ViV nyhetsbrev 3
ViV nyhetsbrev 2
ViV nyhetsbrev 1

 

Information från myndigheter om kartläggning och validering

Läs mer från Skolverket om kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning

Läs mer från Myndigheten för Yrkeshögskolan om validering och SeQF

Läs mer från Arbetsförmedlingen om validering

Läs mer från EU om Validering av icke-formellt och informellt lärande

 

Peter Hjelm Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
peter.hjelm@regionvasterbotten.se
Mobil
070-261 57 76
Bild på Peter Hjelm
Linda Kemp Projektledare
E-post
linda.kemp@regionvasterbotten.se
Mobil
076-14 07 499