Apkoppor (mpox)

I flera länder på olika kontinenter har fall av apkoppor (mpox) konstaterats. Fallen i utbrottet har rapporterats från länder där apkoppor normalt inte har förekommit tidigare. I det här utbrottet har överföringen av viruset framför allt skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.