Grön industriell omställning i Västerbotten – en förstudie

Aldrig har världen stått inför så stora förändringar som nu med en global marknad och tydliga klimathot som kräver en snabb omställning mot hållbara och cirkulära arbetssätt. I takt med att kraven ökar på industriföretagen att klara den gröna omställningen, ökar klyftorna mellan de stora företagen och de små och medelstora. Här finns möjligheter att göra skillnad i vår region genom ett ökat innovationstänkande och effektiv och rätt riktad digitalisering.

Man som arbetar på industriföretag
Bild från Stalon AB i Vilhelmina, som tillverkar ljuddämpare till jaktvapen.
Foto: Bengt Strömgren

 

Syftet med förstudien ”Grön industriell omställning i Västerbotten” är att kartlägga behov och utreda möjligheter för en utvecklad och ökad innovationsmognad och digitaliseringsgrad och tillika en cirkulär produktion och cirkulära produkter (material) hos industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Västerbotten. Genom att ta en samordnande roll vill Region Västerbotten således hjälpa näringslivet att ställa om och stärka sin konkurrenskraft på en alltmer hållbarhetskrävande marknad.

Mål och målgrupp

Målet med förstudien är att få en så bra utgångspunkt som möjligt för ett genomförandeprojekt där aktiviteter är baserade på industriföretagens faktiska behov.
Målgruppen är små- och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Region Västerbotten. Sekundära målgrupper är näringslivskontor, energibolag och aktörer i aktörsnätverket.

Arbetssätt

Projektet kommer att genomföra enkäter, intervjuer och workshops. Det samlade resultatet kommer att ligga till grund för rekommenderade insatser i ett genomförandeprojekt.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Västerbotten och pågår mellan april och oktober 2022. 

   
 Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

För mer information

Bengt Strömgren
Strategisk innovationsledning, Region Västerbotten
072-525 9509
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

Lena Bieblad
Digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
070-26 05 771
lena.bieblad@regionvasterbotten.se