Konferens om kompetensförsörjning med fokus på validering

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i Västerbotten och kommer att vara avgörande för företag och branscher i Västerbotten att klara sina rekryteringar. Region Västerbotten tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, bjuder in till konferens med fokus på kompetensförsörjning och validering i Skellefteå 23 november.