Ditt arbetsgivaransvar

Här får du information om vilket arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar du har som ledamot/ersättare i en nämnd eller bolagsstyrelse. Kunskap om de lagregler som styr din nämnds eller bolagsstyrelses verksamhet får du på din nämnds utbildning eller bolagsstyrelseutbildningen.