Fördjupade granskningar

Här hittar du 2023 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med sina bedömningar till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Nr 20/2023 Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter

Nr 19/2023 Granskning av kontroll över beslut

Nr 18/2023 Granskning av lönetillägg

Nr 17/2023 Granskning av regionens ekonomistyrning

Nr 16/2023 Granskning av införandet av Cosmic

Nr 15/2023 Förstudie om civil beredskap samt beredskap för extraordinära händelser

Nr 14/2023 Förstudie om interna kontroller för att motverka välfärdsbrottslighet

Nr 13/2023 Granskning  av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Nr 12/2023 Granskning av leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum

Nr 11/2023 Granskning av regionens upphandlings- och inköpsverksamhet

Nr 10/2023 Förstudie - projektstyrning

Nr 9/2023 Granskning av följsamhet till administrativa regler på Kirurgcentrum

Nr 8/2023 Granskning av produktions- och kapacitetsstyrning av vården

Nr 7/2023 Granskning av regionsjukvården på Norrlands universitetssjukhus

Nr 6/2023 Granskning av kontrollen över bisysslor

Nr 5/2023 Granskning av universitetssjukvården på Norrlands universitetssjukhus

Nr 4/2023 Granskning av införandet av regionens nya verksamhetsstyrningsmodell

Nr 3/2023 Granskning av enskild basenhet - Barn- och ungdomscentrum

Nr 2/2023 Granskning av projektredovisning

Nr 1/2023 Granskning av fakturakontrollen