Grundläggande granskningar

Här hittar du 2023 års grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder. Här publiceras också revisorernas bedömningar och en sammanfattning av varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi även deras svar som kallas yttrande här.

De grundläggande granskningarna för år 2023 förväntas vara klara under första kvartalet år 2024.

Gr 1/2023 Granskning av delårsrapport per augusti 2023