Kommunala företag med flera

Fullmäktige utser lekmannarevisorer till kommunala aktiebolag och förtroendevalda revisorer i kommunalförbund, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar. Avsikten är att säkerställa en demokratiskt förankrad insyn och kontroll i dessa verksamheter. Nedan visas en översikt över de verksamheter revisorerna i Region Västerbotten hanterar i den samordnade revisionen.

Kommunala aktiebolag

 • AB Transitio
 • AC-Net Internservice AB
 • AC-Net Externservice AB
 • ALMI i Nord Företagspartner AB
 • Bussgods i Norr AB
 • Inera AB
 • Länstrafiken i Västerbotten AB
 • Norrlandsoperan AB
 • Norrtåg AB
 • Norrbotniabanan AB
 • Samtrafiken i Sverige AB
 • Science Park i Umeå AB
 • Skellefteå museum AB
 • Skogsmuseet i Lycksele AB
 • Umeå Biotech Incubator AB
 • Uminova Innovation AB
 • Västerbottens museum AB
 • Västerbottens teatern AB

Kommunalförbund och kommunala samordningsförbund

 • Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS)
 • Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (KSA)
 • Kommunalförbundet svensk luftambulans (SLA)
 • Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)
 • Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)
 • Samordningsförbundet i Umeåregionen
 • Samordningsförbundet i södra Lappland
 • Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö

Stiftelser

 • Stiftelsen Skellefteå museum
 • Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele
 • Stiftelsen Västerbottens museums samlingar
 • Samfond för bidrag till patienter vårdade vid NUS
 • Stiftelsen Willy Landbergs fond
 • Västerbottens läns arbetsstugor

Ideella och ekonomiska föreningar

 • Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
 • Coompanion Västerbottens län

Kontakta revisionskontoret på revisorerna@regionvasterbotten.se om ni önskar ta del av någon av granskningarna.